Trestní oznámení na Apartheid (diskriminace)

První policista v ČR Petr Bílý, který si plní povinnosti podal trestní oznámení na apartheid. Občané se mohou připojit a rozšířit toto trestní oznámení o nové skutečnosti např. apartheid ředitelů škol, zaměstnavatelů atd.

§ 402Apartheid a diskriminace skupiny lidí

(1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

(2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo

b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

(3) Příprava je trestná.

https://www.facebook.com/KTV-101121541604286/videos/prvn%C3%AD-policista-v-%C4%8Dr-kter%C3%BD-si-pln%C3%AD-povinnosti/430650395346275