Založení spolku a transparentní účet KTV Live z.s.

Číslo transparentního účtu KTV Live z.s.: 2802010015 / 2010

Odkaz na účet zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2802010015

Vážení přátelé a fanoušci KTV. Mnozí z vás zaznamenali videa, ve kterých otevřeně přiznávám svou minulost. Jednou větou jsem veřejně řekl, že jsem napravený lump a za tím si stojím. Nikdo mě nepřinutí, abych se vrátil na stranu zla. Objevilo se mnoho lží a záměrných manipulací vůči mé osobě, protože už roky štvu politiky a vlivné lidi z pozadí. V 90. létech se mě pokusili 2x zabít. Dne 7.7.2021 se mě opětovně pokusili umlčet a to 50 metrů od hlavního vstupu do Parlamentu ČR, pomocí naprosto nepřiměřeného zákroku policií ČR pod velením majora Koláře. Tento zákrok byl na mé osobě praktikován za pouhý přestupek aniž bych byl poučen o svých právech atd.

Ale vraťme se k jádru věci. Snaží se vás z falešných nebo nic neříkajících profilů na facebooku přesvědčit, že peníze, které mi pošlete na podporu KTV zneužiji pro zaplacení svých exekucí a dluhů. Nikdy jsem nepopíral, že mám exekuce a bylo by divné, že po tom všem, co jsem zažil a přežil, kdybych žádné exekuce neměl. V žádném případě se nemusíte obávat, že vaše příspěvky pro KTV budou zneužity jinak. Proč bych to měl dělat? Aby mě zavřeli? Do vězení, ve kterém mi policisté vyhrožují, že mě dostanou? Myslím, že tým, který tyto hlouposti vymýšlí, dostane brzy od svého vedení přes prsty, stejně jako major Kolář za zpackanou akci ze dne 7.7.2021.

Při zakládání spolku bylo vše konzultováno s právníkem renomované advokátní kanceláře, aby vše bylo v pořádku. Právník byl podrobně seznámen z mou životní situací. KTV je tu pro lidi a ne pro Smetanu, jak se mnozí snaží tvrdit. (Níže úryvek z komunikace).

Odpověď právního zástupce na dotaz k exekucím:
Dotaz:
„Předpokládám, že v souvislosti s Ivanovou minulostí a z toho vyplývajícími exekucemi apod., nehrozí
riziko likvidace spolku, že je to samostatná právnická osoba, tudíž případné sankce se vztahují jen na
jeho příjmy plynoucí z jeho činnosti ve spolku jako mzda (obdobně jako u majitele s.r.o., tam taky
nezabavují firemní podíly, alespoň o této možnosti nevím). Potřebuji to jen potvrdit, případně
upřesnit.“
Odpověď:
„Pokud je exekuce vedena na člena spolku (případně, pokud by byl předseda, je to stejné), musí se
týkat jen majetku ve vlastnictví tohoto člena jako fyzické osoby. Majetku spolku se exekuce dotknout
nesmí.
Pokud by se tak přeci jen stalo a exekutor zahrnul do výkonu exekuce i majetek spolku, je
třeba mu tuto skutečnost bez odkladu oznámit a vyloučit tento majetek z exekuce.“


Poslední věta má na mysli situaci, kdy by si chtěli zabavit například počítač, který by považovali za tvůj
osobní. Dá se to ošetřit poctivě vedeným seznamem majetku spolku a majetek označovat evidenčním
číslem. Dlužníkovi nesmí být zabaven majetek, jestliže se jednoznačně neprokáže, že mu patří
nebo ho on či jeho rodina nepotřebují každodenně ke své práci.
Spolek je samostatnou právnickou osobou, má své IČ, stanovy, vše je veřejně dostupné v rejstříku.
Transparentní účet patří spolku, nikoliv soukromé osobě Ivanovi Smetanovi. Z výpisu je vidět, že byl
opravdu založen až teď, po mé více jak roční práci.


Při zjišťování některých informací o spolku Basketpoint jsme přišli na to, že povinně zveřejňované
informace jsou nedostačující. Přestože tento spolek získal na postavení haly dotace z veřejných
prostředků 64.000.000 Kč, o jejich hospodaření se detaily nedozvíte. Stejně tak, jako u spolků Demagog.cz nebo Manipulátoři.cz.


Chceme mimo jiné ukázat, jak by se mohly všechny spolky zpovídat ze svého hospodaření.

To znamená, že spolek KTV Live chce:

  • Mít nejen transparentní účet, ale také transparentní účetnictví
  • Zveřejňovat poctivě finanční toky, co, kolik a komu se platí
  • Veškeré peněžní dary přijímat pouze bezhotovostně a částky nebo věci nad 10.000 Kč
    darovací smlouvou, ve které bude i to, že se jedná o dar, tudíž darující nedostane žádnou
    protislužbu

Důkaz toho, že exekutoři nemohou zabavit vaše dary pro KTV Live

Když jsem v roce 2017 kandidoval na prezidenta republika, obstavil exekutor můj transparentní účet kandidáta na prezidenta a vymlouval se na to, že nevěděl, že jde o účet transparentní. Účet byl uvolněn a byl to jen naschvál ze strany mocných, aby mi zkomplikovali kandidaturu. Jejich naštvanost byla o to větší, když zjistili, že učet má zablokované příchozí platby a nelze tam poslat žádné peníze. Měl jsem ho založen jen z důvodu zákonné povinnosti, ne pro sběr peněz. Také proto jsem si jist, že ani v případě účtu spolku KTV Live nemůže dojít k této nepříjemnosti, jelikož je vše jasně definováno zákonem. Není to můj účet, ale účet spolku.