VÝZVA HEJTMANŮM

Vážení přátelé, je zapotřebí hned zítra to jest 8.6.2021 vyzvat všechny hejtmany ve všech krajích, aby svolali bezpečnostní radu kraje (krizový štáb). Můžete tak učinit podáním datovou schránkou nebo osobně na podatelně svého krajského úřadu pod který spadáte.

Zaslání datovou schránkou:

Nezapomeňte zadat správnou adresu kraje, jméno hejtmana, datum a uvést svou adresu. Pošlete datovou schránkou (ID daného krajského úřadu najdete na stránkách kraje), do vlastních rukou přímo hejtmanovi (datová schránka umožňuje toto nastavení).

Doručení osobně na podatelnu:

Nezapomeňte zadat správnou adresu kraje, jméno hejtmana, datum a uvést svou adresu. Vytiskněte 2x a podepište. Na podatelně oba listy orazítkují a jeden vám dají zpět.

Stáhněte si PDF nebo klidně opište níže uvedený text výzvy.

Text výzvy:

Vyzýváme hejtmana ……………….. kraje, aby svolal bezpečnostní radu kraje (krizový štáb) z důvodů, že Policii ČR ovládl organizovaný zločin, a tím dochází k ohrožení vnitřní bezpečnosti země a jejich demokratických základů. Vyčerpali jsme bezvýsledně všechny zákonné prostředky k nápravě, aby příslušné orgány a instituce toto oznámení řešily (Policejní prezidium, Ministerstvo vnitra, Poslanecká sněmovna, včetně bezpečnostních výborů a moc soudní). Důkazy předložíme tomuto krizovému štábu osobně.

Jen nutno správně upravit kraje, jména a odesilatele jak je výše popsáno.

Předpřipravený formulář zde:

http://iktv.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vyzva-hejtmanum-pro-rucni-vyplneni-3.pdf