TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení skutečností nasvědčujících spáchání trestného činu uvedené v zákoně č. 40/2009 Sb., HLAVA IX – TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE číslo jednací: PPR-……/ČJ-2021-990320

Pro tyto důvody je podáváno trestní oznámení na předešlý nouzový stav: Tady začal protiprávní stav, který potvrdil i Ústavní soud ČR, kde došlo k velkým ekonomickým ztrátám a ztrátám na životech lidí pro zanedbanou péči a zatajované léky. A tento trestný čin bude dál doplňován o nové protiprávní nouzové stavy nebo další protiprávní jednání. Jde o to, aby všechny doplnění od dalších občanů směřovaly k této spisové značce. Aby se to nerozpadlo na řadu samostatných trestních podání. Pokud budete trestní oznámení rozšiřovat, podávejte to pod stejnou spisovou značkou, pod kterou jste podali toto základní trestní oznámení. ORIGINÁL JE PRO POLICII A KOPIE PRO VÁS. POKUD PODÁTE OSOBNĚ, TAK NECHAT ORAZÍTKOVAT PODACÍM RAZÍTKEM* I KOPII. (*Podací razítko musí obsahovat: úřad, který to převzal, datum převzetí a podpis, kdo to převzal. V případě, že dáváte ještě nějaké přílohy, tak se vyznačí počet příloh.) POKUD POSÍLÁTE POŠTOU, TAK DOPORUČENĚ S DODEJKOU.