POLICISTÉ NEMUSÍ UPOSLECHNOUT ROZKAZ

Praxe, kterou uplatňuje nejvyšší vedení Policie ČR je nelogická. V současné době musí každý policista splnit jakýkoliv rozkaz a teprve pak si může stěžovat. Každý policista ve službě by měl být znalý zákona. To znamená, že by měl dokázat vyhodnotit, zda splní rozkaz nebo nesplní, protože jinak může spáchat trestný čin, na základě vydaného rozkazu. Pokud policisté přesto musí uposlechnout i protiprávní či nezákonný rozkaz, k čemu je potom policejní slib a etický kodex policie ČR?

Samotní policisté jsou v zoufalé situaci. Nejvyšší vedení a vláda je používá na špinavou práci a rozděluje tak společnost. Policisté a lidé z měst se znají a vždy stáli na jedné straně bariery. Šlo jim hlavně o klid, pořádek, chytání zlodějů a lumpů, aby se jim v městech lépe žilo. Dnes se tato společnost rozděluje na základě neodůvodněných opatření a nezákonných kroků vlády.