Pohádka o falešném mecenáši

Pohádku o ohňostroji už jste slyšeli. Teď si dáme tu o falešném mecenáši Navrátilovi a jeho hale Basketpointu. Není to tak dávno, co nám na TV Polaru srdečně sděloval náměstek primátora Bc. Pavel Machala, že město našlo investora, který dá sám do projektu minimálně stejnou částku, co dalo město. Měl na mysli dotaci 17.000.000 Kč spolku Basketpoint, který se rozhodl stavět halu. Bla bla bla atd. …

A teď se vrátíme do reality. Rada města a ing. Navrátil předem věděli, že pokud získá 100% dotací, nemusí do projektu vložit nic (viz.foto).

To jsou nám ale tvrdé podmínky. Kdo z vás je má? Proto také po dvou získaných dotacích od města a kraje oznámil, že nemá dostatek peněz

a stavba haly se odkládá. Šlo mu ještě o tu třetí, ve výši 30.000.000 Kč, od ministerstva školství. Pokud pan Navrátil do haly něco vložil, tak jsou to peníze za luxus, po kterém on toužil. Zbytek mu zaplatilo město, kraj s Ivo Vondrákem a MŠMT. Více prozrazovat zatím nebudeme, protože čekáme na oficiální otevření haly a vyčíslení nákladů spolkem Basketpoint.

To co vidíte na fotografii, není hala Basketpointu, ale hala v Krásném Poli, které je cca 30 km od FM. Získali na ni dotace ze stejných zdrojů, jako náš zázračný mecenáš. Jen stála 55.000.000 Kč, není tak luxusní a k tomu všemu zůstala v majetku obce. To tam mají ale zřejmě divného starostu, který toto dokázal zařídit a to v obci s cca 3.tis obyvatel. Dokázal něco, co naše radnice neumí. Vlastně ne, že neumí. Ona se o to ani nepokusila! Můžeme být rádi, že je máme. Tomu se říká investovat peníze s péčí dobrého hospodáře.

Více prozrazovat zatím nebudeme, ale máte se na co těšit milé děti.